belevingsgerichte zorg


BANNER1.0Belevingsgerichte zorg is voor mij zeer belangrijk, het gaat om u!

Belevingsgerichte zorg is de zorg waarbij de beleving van de cliënt het uitgangspunt is. Bronzorg brengt dit in de praktijk door de cliënt zelf zijn zorg-vraag te laten formuleren in zijn eigen bewoording. Ik zal dan samen met de cliënt en familie en/of andere mantelzorgers bekijken hoe we de zorg uit gaan voeren. Bij het geven van belevingsgerichte zorg is het belangrijk dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk worden betrokken in de zorgverlening. Oftewel bij belevingsgerichte zorg van Bronzorg staat de zorgvraag van de cliënt centraal. Zorg op maat!

Benadering van de cliëntbelevingsgerichte zorg

Bij belevingsgerichte zorg gaat het om de wijze van benadering van de cliënt. De emotionele en intuïtieve kant van het zorgverlenen zijn hierbij een belangrijk aspect. Er is aandacht voor de belevingswereld van de cliënt zoals zijn verhaal, verleden en de manier waarop zaken in het leven beleefd worden. Zoals hoe iemand om gaat met zijn ziekte of handicap. Ieder mens is verschillend en reageert verschillend op situaties daarom is er binnen de belevingsgerichte van Bronzorg juist aandacht voor het omgaan met veranderingen, verlies of als het even tegenzit.

Doel van belevingsgerichte zorg

Het uiteindelijke doel van belevingsgerichte zorg is dat de thuiszorg die Bronzorg levert bijdraagt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven binnen de huiselijke omgeving van de cliënt.

Vaste persoonlijke teams

Binnen de belevingsgerichte zorg is het belangrijk om als zorgverlener emotioneel en intuïtief betrokken te zijn bij de cliënt, daarom werk ik bij 24 uurs zorg met vaste teams bij de cliënt zodat er een beperkt aantal zorgverleners over de vloer komt en er een band tussen cliënt en zorgverlener opgebouwd kan worden.