Belevingsgerichtezorg


Belevingsgerichte zorg is voor mij belangrijk, het gaat om u!

Belevingsgerichte zorg is de zorg waarbij de beleving van de cliënt het uitgangspunt is. Bronzorg brengt dit in de praktijk door de cliënt zelf zijn zorg-vraag te laten formuleren in zijn eigen bewoording. Ik zal dan samen met de cliënt en familie en/of andere mantelzorgers bekijken hoe we de zorg uit gaan voeren. Bij het geven van belevingsgerichte zorg is het belangrijk dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk worden betrokken in de zorgverlening. Oftewel bij belevingsgerichte zorgbelevingsgerichte zorg van Bronzorg staat de zorgvraag van de cliënt centraal. Zorg op maat!

Benadering van de cliënt                                                                                                                           

Bij belevingsgerichte zorg gaat het om de wijze van benadering van de cliënt. De emotionele en intuïtieve kant van het zorgverlenen zijn hierbij een belangrijk aspect. Er is aandacht voor de belevingswereld van de cliënt zoals zijn verhaal, verleden en de manier waarop zaken in het leven beleefd worden. Zoals hoe iemand omgaat met zijn ziekte of handicap. Ieder mens is verschillend en reageert verschillend op situaties daarom is er binnen de belevingsgerichte zorg van Bronzorg juist aandacht voor het omgaan met veranderingen, verlies of als het even tegenzit.

Doel van belevingsgerichte zorg

Het uiteindelijke doel van belevingsgerichte zorg is dat de thuiszorg die Bronzorg levert bijdraagt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven binnen de huiselijke omgeving van de cliënt.

Vaste persoonlijke teams

Binnen de belevingsgerichte zorg is het belangrijk om als zorgverlener emotioneel en intuïtief betrokken te zijn bij de cliënt, daarom werk ik bij volledige (7 dagen per week) 24 uurs zorg met vaste teams bij de cliënt zodat er een beperkt aantal zorgverleners over de vloer komt en er een band tussen cliënt en zorgverlener opgebouwd kan worden. Ik kan u behulpzaam zijn bij het samenstellen van uw team daar ik beschik over een groot netwerk van Zelfstandige Zorg Professionals.