nachtzorg regio Bergen NH


BANNER1.0

Er is een verschil in de nachtdienst, namelijk slaapnachten en nachten waarin gewerkt moet worden. Welk soort nacht het zal worden kan men niet altijd van te voren inschatten. De zorgverlener maakt een verslagje in het zorgdossier, zodat er te allen tijde nagekeken kan worden hoe de nacht van de cliënt verlopen is.

Wanneer nachtzorg

Als u ’s nachts niet alleen kunt of wilt zijn, kiest u voor nachtzorg. U kunt indien gewenst een beroep doen op Bronzorg. Ik sta dan tussen 23.00 uur en 7.00 uur voor u klaar. Ik help u zorgzaam en deskundig de nacht door. De nachtzorg kan ook onderdeel zijn van 24 uurs zorg die geleverd wordt.

De nachtzorg is vaak een aanvulling op de zorg overdag. Soms is de zorg overdag alleen niet voldoende en is er zonenmaan’s nachts extra ondersteuning nodig in de vorm van nachtzorg. Er zijn vele gevallen waarbij u kunt denken aan nachtzorg zoals bij overbruggingszorg namelijk wanneer u op een plek in een verzorgingstehuis wacht en het in de tussentijd niet meer veilig is om ’s nachts alleen te blijven. Verder wanneer de cliënt terminale zorg nodig heeft omdat er voor gekozen wordt om in de eigen vertrouwde omgeving te sterven. Het kan ook zijn dat de mantelzorg verhinderd is, ook dan kan ik nachtzorg bieden.

Bij Bronzorg staat de wens van de cliënt voorop. Ik zal dus altijd in overleg met u de zorg taken invullen en bespreken. Deze taken zijn gericht op uw specifieke situatie. U kunt hierbij denken aan stervensbegeleiding, wondverzorging, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden. Daarnaast zijn wij er ter ondersteuning van u en uw naasten, ook voor het bieden van een luisterend oor.

Voor wie is nachtzorg bestemd?

Nachtzorg is meestal bestemd voor chronisch zieke, psychogeriatrische en terminale cliënten. De cliënten kunnen dan geholpen worden bij verschillende zaken zoals; lichamelijke verzorging, geven van medicatie (slaap- en/of pijnmedicatie), toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen, het in en uit bed helpen, het “klaarmaken” voor de nacht, helpen bij naar het toilet gaan.

Nachtzorg wordt onderverdeeld in slaapnachten en waaknachten

Slaapnachten worden vaak ingezet ter geruststelling van cliënten komt de zorgverlener 1 of 2 keer maximaal 20 minuten bij u langs om u te helpen met bepaalde handelingen. Zoals het innemen van medicijnen, naar het toilet gaan of het verzorgen van een wisselligging.

Waaknachten worden ingezet als u intensieve nachtzorg nodig heeft. De zorgverlener is dan de gehele nacht beschikbaar en leveren intensieve zorg. Vaak valt dit onder terminale zorg.

Mocht u echter meer behoefte hebben aan 24 uurs zorg, leest u dan verder op deze pagina!

Voor een algemeen overzicht van de diensten die door Bronzorg worden geleverd verwijs ik u graag naar deze pagina.