overzicht zorgaanbod Bronzorg


visitekaartje voor

Het overzicht zorgaanbod Bronzorg is uitgebreid.
Bent u op zoek naar thuiszorg, Particulier, die gericht is op uw welzijn dan kiest u voor de uitstekende zorg van Bronzorg. Ik kan (samen met een klein team vaste zorgverleners) in vele gevallen ondersteuning bieden zoals tijdens de laatste levensfase, bij de ziekte van Alzheimer, na een ziekenhuisopname etc..

Dag- Avondzorg 

Onder dagzorg versta ik alle zorg die verleend wordt tussen 7 en 18 uur, avondzorg tussen 18 en 23 uur. Verzorging door een thuishulp kan tijdelijk maar ook langdurig zijn. Deze vorm van dienstverlening is mogelijk vanaf 3 aaneengesloten uren.

Dagzorg echter uitsluitend in regio Bergen NH. 

Nachtzorg

Als u ’s nachts niet alleen kunt of wilt zijn, kiest u voor nachtzorg. U kunt indien gewenst een beroep doen op Bronzorg. Ik sta dan tussen 23.00 uur en 7.00 uur voor u klaar. Uiteraard ben ik flexibel in start en eindtijd. Ik help u zorgzaam en deskundig de nacht door.

Er zijn slaapnachten en waaknachten.

Slaapnachten worden vaak ingezet ter geruststelling van cliënten komt de zorgverlener 1 of 2 keer maximaal 20 minuten bij u langs om u te helpen met bepaalde handelingen. Zoals het innemen van medicijnen, naar het toilet gaan of het verzorgen van een wisselligging.

Waaknachten worden ingezet als u intensieve nachtzorg nodig heeft. De zorgverlener is dan de gehele nacht beschikbaar en levert intensieve zorg. Vaak valt dit onder terminale zorg.

Nachtzorg echter uitsluitend in regio Bergen NH.

Mantelzorg

De mantelzorgers zijn een partner in de thuiszorg. Ik hecht er veel waarde aan om een goede samenwerking te hebben met de mantelzorgers. Bronzorg kan hun taken bijvoorbeeld verlichten doordat een thuishulp praktische ondersteuning geeft.

24 uurs zorg in heel Nederland

Misschien kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen, maar wilt u niet naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. Bij deze vorm van zorgverlening is één thuishulp, uit een klein vast team, dag en nacht bij u aanwezig. Dit kan om de volgende redenen nodig zijn:

Verpleeghuis vervangende zorg

Bronzorg biedt thuiszorg voor zowel overbruggingszorg als voor verpleeghuis aan huis. Bij overbruggingszorg heeft een indicatie voor een verpleeg- of verzorgingshuis en staat u op een wachtlijst. Bij verpleeghuis aan huis heeft u de keus gemaakt thuis te willen blijven wonen, alleen kunt u eigenlijk zelf uw huishouden of u zelf niet meer goed verzorgen.

Palliatieve zorg

Als u te horen krijgt dat u of uw naaste niet meer beter wordt kan Bronzorg u bijstaan in deze moeilijke periode. Ik heb mij de laatste jaren gespecialiseerd in de Palliatieve and Terminale zorg. Mijn belangrijkste doel is een leven met goede kwaliteit voor u mogelijk te maken.

Terminale zorg

Deze zorg richt zich specifiek op zorg in het laatste deel van de palliatieve fase, waarin kenmerken van het sterven zichtbaar en onafwendbaar zijn. Bronzorg biedt professionele en specialistische hulp in deze intensieve laatste levensfase.

Dementie zorg

Wanneer uw partner, vader of moeder lijdt aan een psychogeriatrische ziekte of klachten van Alzheimer heeft, zijn er goede mogelijkheden van intensieve 24-uurs zorg.

Speciale wensen?

Indien u een zorgvraag heeft die buiten bovenstaande mogelijkheden valt, dan kan ik in vele gevallen hieraan voldoen. Voorbeelden zijn begeleiding op reis , zorg in het buitenland en andere speciale zorgvragen. In vele gevallen kan ik deze in samenspraak met u oplossen. Neemt u gerust contact op via het contactformulier.Untitled